Termen

Wat is Energie?

Wat is energie dan eigenlijk?
Wij kennen energie natuurlijk allemaal van uitspraken als ´´ik heb zó veel energie vandaag!´´. Eigenlijk is deze energie, levensenergie, de basis van alles.

Werken met energie houdt in dat je naar de wereld kijkt vanuit een ander ´paradigma´. Een ander wereldbeeld waarin je ziet dat alles uit energie, of anders gezegd: trilling bestaat. De frequentie van deze trilling bepaald wie of wat je bent, geeft je als het ware vorm. Een gezond lichaam heeft een hogere trilling dan wanneer er ziekte of ongemak een rol speelt. Omdat energie eigenlijk trilling is, is het logischerwijs ook altijd in beweging. Als zo´n beweging ergens in het lichaam beperkt wordt dan kun je spreken van een blokkade of verminderde doorstroming. Energie kan ook te snel stromen, of juist te langzaam.

Is een energetische behandeling heel zweverig?
Stel je eens voor dat je bij een feestje binnenloopt. Heb je dan direct een idee of het er gezellig is of niet? In de meeste gevallen weet je dat meteen. Wat je dan eigenlijk doet is voelen wat voor energie er in die ruimte ´hangt´. Iedereen kent ook wel zo´n persoon waar je heel moe van wordt; hij of zij slokt je energie op. ´Het energetische´ is iets wat mensen ongemerkt eigenlijk al heel lang kennen en is mijns inziens dan ook zeker niet zweverig. Ik doe alles ´met beide benen op de grond´.

Drainage

Om het menselijk lichaam te genezen is het belangrijk dat lichamelijke en geestelijke (emotionele) afvalstoffen worden afgevoerd. Dit noemt men drainage. De energie kan beter stromen in een schoon lichaam en de prikkel overdracht functioneert beter.

Psyche

Ook psyche heeft zeer sterke invloed op ons systeem. Blokkades in het systeem worden vaak in stand gehouden door blokkades in de psyche. Het is belangrijk om blokkades tijdens behandelingen op te sporen en de cliënt bewust te maken van hun denk- en gedragspatronen. Pas daarna kan men dit veranderen.

Voor een behandeling wordt gebruik gemaakt van o.a. Voetreflex therapie, Reiki en Quantum Healing. Deze staan beschreven op de voorgaande pagina’s.

Het kan echter gebeuren dat na behandeling de klachten tijdelijk erger worden. Soms komt het voor dat de cliënt zich een aantal dagen niet fit voelt. Dat kan zich uiten in een rillerig, grieperig gevoel.  Er is reactie op de behandeling, wat zeer positief is.

Wat doet prikkeloverdracht?

Prikkeloverdracht wordt vaak gehinderd doordat er spanning zit in het te behandelen gebied.
Spanning komt door een te lage energie doorstroming, of het stroomt helemaal niet meer. Als er geen of te weinig prikkel overdracht is, kan het lichaam niet optimaal reageren om de problemen op te heffen.